Bez-nazwy-5

Nanokompozyty zamiast dotychczas stosowanych biocydów i innych środków 

dezynfekcyjnych (promieniowanie, temperatura, chlor) czyli środki:

- nieszkodliwe dla środowiska

- nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt

- nie jest trucizną (chemia)

- permanentne działanie

Woda:

- oczyszczanie mikrobiologiczne zainfekowanych zbiorników i rurociągów wody pitnej i technologicznej

Powietrze:

- oczyszczanie powietrza wychodzącego z zakładów produkcyjnych i hodowlanych

- oczyszczanie powietrza wewnątrz obiektów z grzybów, pleśni ,bakterii i wirusów

- eliminacja odorów i wyziewów ze zbiorników gnilnych i oczyszczalni ścieków

- zapobieganie nadmiernej emisji wyziewów ze zbiorników gnojowicowych (lagun)